N-l wspierający

Nauczyciele wspierający oraz pedagodzy terapeuci

0a – Anna Rutkowska

0b - Katarzyna Zenik

Ia – Anna Klewicka

Ib – Anna Piekarska

Ic - Paulina Brzezińska

Id – Beata Aldoory

IIa -

IIb – Anna Kalisz

IIc - Zofia Żółnierkiewicz

IIIa –

IIIb - Mirosława Świtalska

IVa – Magdalena Łatkowska

IVb – Kinga Twaróg, Elżbieta Wódź

IVi – Beata Prusinowska

Va – Katarzyna Karpińska, Marcin Siejda

Vb – Edyta Łabuz

VIa – Barbara Napierała

VIIb – Urszula Bieżuńska

VIIc – Ilona Siejda

VIIf – Violetta Sokołowska – Sas

VIIIa – Bożena Bernacka

VIIIb – Anna Kalisz, Iwona Kamińska


Obowiązki nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (wspierający)

Nauczyciel jest opiekunem dzieci z orzeczeniem do integracji:

1. Dba o to, by dzieci będące pod jego opieką realizowały co najmniej podstawę programową.
2. Wspiera dzieci w pracy na lekcji, by mogły pracować z klasą lub organizuje im zadania zastępcze.
3. Motywuje do pracy uczniów łatwo zniechęcających się, którym brak wiary w swoje możliwości.
4. Wydłuża czas pracy oraz wspomaga dzieci podczas sprawdzianów, kartkówek i testów; dzieci o obniżonej
    sprawności manualnej mogą pracę podyktować nauczycielowi.
5. Indywidualizuje: program, metody, środki nauczania i uczenia się, by zapewnić każdemu dziecku uczucie
    radości i sukcesu.
6. Przygotowuje ćwiczenia na lekcje według indywidualnych potrzeb dzieci, jeżeli nie mogą one wykonywać
    zadań realizowanych w klasie.
7. Różnicuje prace domowe pod względem stopnia trudności, dostosowuje je do możliwości ucznia.
8. Systematycznie kontaktuje się z rodzicami oraz specjalistami prowadzącymi dzieci będące pod jego opieką
    po to, by zapewnić każdemu z nich skoordynowaną pomoc.
9. Konsultuje się z rodzicami/opiekunami w sprawie sposobu pracy z dzieckiem w domu.
10. Dba o uczęszczanie dziecka na zajęcia specjalistyczne na terenie Szkoły.
11. Współdecyduje w ocenianiu swoich podopiecznych.
12. Bierze udział w organizowaniu klasowych wycieczek i uroczystości, by zapewnić dzieciom wszechstronne
      zintegrowanie z klasą.
13. Czuwa nad przestrzeganiem zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez specjalistyczne poradnie.

PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
piekna-polska-nasza-cala.jpg logo-erasmus_tekst1.png autism.jpg CMI-logo-czarno-biale.png mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg