Erasmus+

02.04.2020
„Otizm onlar hepimizin” „Autystycy są wśród nas”

Projekt unijny Erasmus+
Konya, Turcja 26 – 28.02.2020 r.

W dniach 26 – 28.02.2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie, tzw. robocze, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Otizm onlar hepimizin” „Autystycy są wśród nas” (Erasmus+ 2019-1-TR01-KA201-077188).

Było to spotkanie organizacyjne, otwierające projekt, które odbyło się w Konyi w Turcji. Uczestniczyły w nimdyrektor Maria Marciniak oraz szkolny koordynator projektu wicedyrektor Anna Stec.

Podczas spotkania z uczestnikami projektu oraz władzami strony tureckiej pani Stec zaprezentowała naszą szkołę i specyfikę jej pracy. W części roboczej spotkań projektowych ustalono podział zadań między partnerów oraz harmonogram mobilności. Wybrano również logo projektu. W ramach wizyty odbyły się spotkania z nauczycielami i uczniami szkoły tureckiej koordynującej projekt: Kozağaç Esob Özel Eğitim Uygulama Okulu (link), jak również z władzami odpowiedzialnymi za edukację w prowincji Konya oraz z dyrektorem i pracownikami Centrum Edukacyjnego (rodzaj naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale o szerszym spektrum działania): Meram Rehberlik ve Arastirma Merkezi (Meram Rehberlik Ve Araştırma Merkezi). Placówka ta także uczestniczy w realizacji projektu.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat funkcjonowania uczniów autystycznych oraz wzmocnienie kompetencji nauczycieli pracujących w tej dziedzinie. Przewiduje się organizację szkoleń dla nauczycieli oraz dzielenie się doświadczeniami w ramach konferencji międzynarodowych. Opracowane zostaną materiały pomocnicze dla szkół uczestniczących w projekcie. GALERIA

Realizacja tego projektu przewidziana jest na dwa lata i będzie finansowana ze środków unijnych programu Erasmus+.

Anna Stec

PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
piekna-polska-nasza-cala.jpg logo-erasmus_tekst1.png autism.jpg CMI-logo-czarno-biale.png mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg